Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

In de gemeente Amsterdam is het beleid voor woningdelers, woongroepen en andere coliving woonvormen de afgelopen jaren regelmatig gewijzigd. Dat heeft tot veel onduidelijkheid en onrust geleid bij huurders, ontwikkelaars, beheerders, makelaars en eigenaren.

In het beleid vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2020 zijn woongroepen en woningdelen beschouwd als hospita of kamergewijze verhuurIn de laatste vastgestelde huisvestingsverordening (ingaande 1 januari 2020), door het bestuur van Amsterdam, is woningdelen gelijkgesteld aan hospita of kamerverhuur met de verplichting tot individuele kamerhuurcontracten. De nieuwe regels voor kamerhuur met individuele huurcontracten en quota gaan in op 1 april 2020.

Tot 1 april 2020
 • Nog geen wijk- en pandquota
 • Bij verhuur van 4 kamers hoeft pas vanaf 1 juli 2022 aan de geluidseisen te worden voldaan
 • De eis van individuele huurcontracten geldt nog niet
 • Het aantal te verhuren kamers kent nog geen maximum (er gold in bepaalde stadsdelen een maximum aan het aantal kamers waardoor bestaande (dispuuts)huizen niet konden worden gelegaliseerd; dat kan nu wel)
Vanaf 1 april 2020
 • wijk- en pandquota
 • vanaf 4 kamers moet direct aan de geluidseisen worden voldaan
 • elke huurder moet een eigen individueel huurcontract hebben. Zo kunnen huurders een te hoge huur voor een kamer aanvechten bij de Huurcommissie.
 • verkameren van een woning in 6 kamers of meer is alleen toegestaan als de woning er geschikt voor is
 • er mag 1 volwassene per kamer wonen. Personen die wettelijk medehuurder zijn, zijn uitgezonderd van deze regel.

Het beleid van de gemeente Amsterdam draagt niet bij aan meer en beter coliving, woningdelen, woongroepen en andere collectieve woonvormen van samenwonende huishoudens.

Wij bestuur en leden van het Platform ColivingNL vinden, coliving/woningdelen geen hospita en geen kamerverhuur. Onze hele inspraakreactie is hier te lezen. 

Voor meer informatie over het Amsterdamse woonbeleid neem contact met ons op.

Wij, bestuur en Platform ColivingNL zetten ons in voor een breed gedragen beleid dat ruimte biedt aan de vele coliving woonvormen.

  • Wilt u zich ook inzetten voor meer en beter woningdelen in Nederland? Word lid en praat mee in ons Platform ColivingNL. Neem contact met ons op.
  • Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en het laatste nieuws over coliving in Nederland? Meld u zich aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.
  • Wilt u partner worden, neem contact met ons op over de verschillende mogelijkheden.

In de gemeente Amsterdam is het beleid voor woningdelers, woongroepen en andere coliving woonvormen de afgelopen jaren regelmatig gewijzigd. Dat heeft tot veel onduidelijkheid en onrust geleid bij huurders, ontwikkelaars en eigenaren.

In het huidige beleid (sinds 1 januari 2017), worden woongroepen en woningdelen beschouwd als hospita of kamerbewijze verhuurIn het voorgestelde nieuwe huisvestingsbeleid (ingaande 1 januari 2020), door het bestuur van Amsterdam, wordt woningdelen gelijkgesteld aan hospita of kamerverhuur met de verplichting tot individuele kamerhuurcontracten.

Wij bestuur en leden van het Platform ColivingNL vinden, coliving/woningdelen geen hospita en geen kamerverhuur. Onze hele inspraakreactie is hier te lezen. 

Het huidige en nieuwe voorgestelde beleid draagt niet bij aan meer en beter coliving, woningdelen, woongroepen en andere woonvormen van samenwonende huishoudens in de gemeente Amsterdam. Het voorgestelde beleid komt dit najaar ter bespreking in de commissie bouwen en wonen. Daarna gaat het ter goedkeuring naar de gemeenteraad. Het voorgestelde beleid kan wijzigen.

Voor meer informatie over het Amsterdamse woonbeleid neem contact met ons op.

Wij, bestuur en Platform ColivingNL zetten ons in voor een breed gedragen beleid dat ruimte biedt aan de vele coliving woonvormen.

  • Wilt u zich ook inzetten voor meer en beter woningdelen in Nederland? Word lid en praat mee in ons Platform ColivingNL. Neem contact met ons op.
  • Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en het laatste nieuws over coliving in Nederland? Meld u zich aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.
  • Wilt u partner worden, neem contact met ons op over de verschillende mogelijkheden.
Menu