Amsterdam Omarm Coliving

Door breed gedragen afspraken over woningdelen bevorderen we dat meer mensen goed kunnen wonen

Onderstaande is een samenvatting van de bijdrage aan het gesprek op 3 december 2018 van het bestuur Stichting CoLiving Nederland met de gemeente Amsterdam en wethouder Ivens over de as nieuwe huisvestingsverordening (miv 1-1-2020). Wij zijn blijvend in gesprek met de gemeente Amsterdam hoe vorm te geven aan woningdeelbeleid met regels en afspraken die werken in de Amsterdamse praktijk voor alle betrokkenen.

Stichting CoLiving~Woningdelen Nederland stimuleert het mogelijk maken van woningdelen in Nederland. Het bestuur van de stichting behartigt de belangen van de leden van het Platform CoLiving-Woningdelen Nederland, de plek waar mensen samenkomen die hun woning delen of willen delen.

De diversiteit aan deelwoonvormen komt ook naar voren in de leden van het platform (onder andere huurders, eigenaar-bewoners en eigenaren). Het gaat om samen~woonvormen die afwijken van de klassieke gezinssituaties, waarvoor het platform meer aandacht en ruimte wil in landelijk en lokaal overheidsbeleid. In de kern komen alle verschillende deelwoonvormen overeen dat minimaal twee huishoudens er samen voor kiezen om leef- en woonruimte te delen: Deelwonen = Deelleven

De leden van het Platform CoLiving-Woningdelen Nederland zijn via het bestuur in gesprek met meerdere (overheids-)organisaties om samen te onderzoeken hoe woningdelen mogelijk te maken in beleid en praktijk. Zo hebben wij in Amsterdam inbreng gegeven aan de evaluatie van het huidige Amsterdamse woningdeelbeleid. En hebben wij voorstellen aangedragen voor verbetering van het Amsterdamse beleid in de aanstaande huisvestingsverordening 2020. Wij zien dat woningdelen directe toegang tot de hoofdstad geeft aan nieuwkomers en zorgt voor doorstroming binnen de bestaande woningmarkt. Daarbij ervaren wij dat voor mensen die duurzaam willen leven, deelwonen vaak een woonwens is. Naast een wens is woningdelen als woonvorm ook een oplossing die bijdraagt aan het tekort aan woonruimte. Het bouwbesluit, de huurwet, de huisvestingswet en leefbaarheidsregels bieden bescherming tegen ongewenste woonsituaties, overlast en uitbuiting. We vragen ruimte voor samenwonende huishoudens in bestaande en nieuwe “hippy-happy” woongroepen, hospitaverhuur, kangoeroewonen, regenboog-families, 2 and more friends-samendeelwonen. Wij zien samenwonende huishoudens als een woonvorm voor velen die duurzamer willen deelwonen- deelleven.

Met vriendelijke groet, Bestuur CoLiving Nederland, Laura van Wijnen & Mischa Rus.

Deze tekst is eerder online verschenen dd 17 november 2018 via:

Hier staan ook diverse ondersteunende reacties te lezen op de bijdrage van CoLiving NL.

Amsterdam Omarm Coliving

Door breed gedragen afspraken over woningdelen bevorderen we dat meer mensen goed kunnen wonen

Onderstaande is een samenvatting van de bijdrage aan het gesprek op 3 december 2018 van het bestuur Stichting CoLiving Nederland met de gemeente Amsterdam en wethouder Ivens over de as nieuwe huisvestingsverordening (miv 1-1-2020). Wij zijn blijvend in gesprek met de gemeente Amsterdam hoe vorm te geven aan woningdeelbeleid met regels en afspraken die werken in de Amsterdamse praktijk voor alle betrokkenen.

Stichting CoLiving~Woningdelen Nederland stimuleert het mogelijk maken van woningdelen in Nederland. Het bestuur van de stichting behartigt de belangen van de leden van het Platform CoLiving-Woningdelen Nederland, de plek waar mensen samenkomen die hun woning delen of willen delen.

De diversiteit aan deelwoonvormen komt ook naar voren in de leden van het platform (onder andere huurders, eigenaar-bewoners en eigenaren). Het gaat om samen~woonvormen die afwijken van de klassieke gezinssituaties, waarvoor het platform meer aandacht en ruimte wil in landelijk en lokaal overheidsbeleid. In de kern komen alle verschillende deelwoonvormen overeen dat minimaal twee huishoudens er samen voor kiezen om leef- en woonruimte te delen: Deelwonen = Deelleven

De leden van het Platform CoLiving-Woningdelen Nederland zijn via het bestuur in gesprek met meerdere (overheids-)organisaties om samen te onderzoeken hoe woningdelen mogelijk te maken in beleid en praktijk. Zo hebben wij in Amsterdam inbreng gegeven aan de evaluatie van het huidige Amsterdamse woningdeelbeleid. En hebben wij voorstellen aangedragen voor verbetering van het Amsterdamse beleid in de aanstaande huisvestingsverordening 2020. Wij zien dat woningdelen directe toegang tot de hoofdstad geeft aan nieuwkomers en zorgt voor doorstroming binnen de bestaande woningmarkt. Daarbij ervaren wij dat voor mensen die duurzaam willen leven, deelwonen vaak een woonwens is. Naast een wens is woningdelen als woonvorm ook een oplossing die bijdraagt aan het tekort aan woonruimte. Het bouwbesluit, de huurwet, de huisvestingswet en leefbaarheidsregels bieden bescherming tegen ongewenste woonsituaties, overlast en uitbuiting. We vragen ruimte voor samenwonende huishoudens in bestaande en nieuwe “hippy-happy” woongroepen, hospitaverhuur, kangoeroewonen, regenboog-families, 2 and more friends-samendeelwonen. Wij zien samenwonende huishoudens als een woonvorm voor velen die duurzamer willen deelwonen- deelleven.

Met vriendelijke groet, Bestuur CoLiving Nederland, Laura van Wijnen & Mischa Rus.

Deze tekst is eerder online verschenen dd 17 november 2018 via:

Hier staan ook diverse ondersteunende reacties te lezen op de bijdrage van CoLiving NL.

 

Menu